• رد پالت، پالتی برای تمامی کسب و کارها
  • تلفن: 02188283411

چاپ برچسب (لیبل)

لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه
لیبل یووی قالبدار با طرح دلخواه

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل متالایز
لیبل متالایز

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل بدون روکش
لیبل بدون روکش

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل یووی
لیبل یووی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

لیبل دی وی دی
لیبل دی وی دی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل سلفون براق طلاکوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل سلفون مات طلا کوب
لیبل سلفون مات طلا کوب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل فیلتردار
لیبل فیلتردار

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

لیبل سلفون مات
لیبل سلفون مات

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل طلا کوب بدون روکش
لیبل طلا کوب بدون روکش

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل یووی
لیبل یووی فوری

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

لیبل فیلتردار
لیبل شیشه ای حالت دوم (ناخوانا)

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

سفارش چاپ
سفارش
پرداخت آنلاین سفارش
پرداخت
چاپ و طراحی کالا
فرایند چاپ
چاپ آماده تحویل
آماده تحویل
تحویل به مشتری
تحویل به مشتری