• رد پالت، پالتی برای تمامی کسب و کارها
  • تلفن: 02188283411

چاپ سربرگ و تراکت

سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم
سربرگ تحریر ۱۰۰ گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

طراحی و چاپ تراکت گلاسه 170 گرم
تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

طراحی و چاپ تراکت تحریر 80 گرمی
تراکت تحریر ۱۰۰ گرم (گروه B)

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

چاپ و طراحی تراکت کرافت
تراکت کرافت ۸۰گرم (گروهB)

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

طراحی و چاپ تراکت گلاسه یک لت و دو لت
تراکت گلاسه ۱۷۰ گرم (۱لت و ۲لت)

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

تراکت کرافت ۸۰ گرم
تراکت کرافت ۸۰ گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

تراکت تحریر ۸۰ گرم
تراکت تحریر ۸۰ گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

سربرگ تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی
سربرگ تحریر ۸۰ گرم سایز واقعی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

سربرگ کتان ۱۲۰ گرم سایز واقعی
سربرگ کتان ۱۲۰ گرم سایز واقعی

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم
سربرگ کارتی ۱۴۰ گرم

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۵۰۰۰عددی

تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم گروه ب
تراکت گلاسه ۱۳۵ گرم گروه ب

تیراژ موجود:

۱۰۰۰ عددی  ۲۰۰۰عددی  ۴۰۰۰عددی

سفارش چاپ
سفارش
پرداخت آنلاین سفارش
پرداخت
چاپ و طراحی کالا
فرایند چاپ
چاپ آماده تحویل
آماده تحویل
تحویل به مشتری
تحویل به مشتری