• رد پالت، پالتی برای تمامی کسب و کارها
  • تلفن: 02188283411

چاپ کارت PVC

کارت پی وی سی 760 میکرون
کارت PVC 760 میکرون

تیراژ موجود:

۲۵۰ عددی  ۵۰۰عددی  ۱۰۰۰عددی

کارت پی وی سی 500 میکرون
کارت PVC 500 میکرون

تیراژ موجود:

۵۰۰ عددی  ۱۰۰۰عددی  ۲۰۰۰عددی

کارت پی وی سی 500 میکرون براق
کارت PVC 500 میکرون با روکش براق

تیراژ موجود:

۵۰۰ عددی  ۱۰۰۰عددی  ۲۰۰۰عددی

کارت پی وی سی 300 میکرون
کارت PVC 300 میکرون

تیراژ موجود:

۵۰۰ عددی  ۱۰۰۰عددی  ۲۰۰۰عددی

کارت پی وی سی برفکی نیمه شفاف
کارت PVC 760 میکرون

تیراژ موجود:

۵۰۰ عددی  ۱۰۰عددی  ۲۰۰۰عددی

سفارش چاپ
سفارش
پرداخت آنلاین سفارش
پرداخت
چاپ و طراحی کالا
فرایند چاپ
چاپ آماده تحویل
آماده تحویل
تحویل به مشتری
تحویل به مشتری